Update Brug Oost

Hoe staat het eigenlijk met brug Oost?

Eind vorig jaar hebben we nog een korte update gegeven over de vorderingen met brug Oost. Het was toen nog niet duidelijk wanneer de brug geplaatst zou worden. De plaatsing vanaf het water gaf problemen in verband met eb en vloed en plaatsing vanaf de Wantijdijk kreeg uiteindelijk geen goedkeuring van het Waterschap in verband met het de bescherming van de dijken in het winterseizoen.

Inmiddels hebben we van Volker Wessels begrepen dat men druk bezig is met de detailplanning voor de plaatsing van de brug vanaf mei. Als alles volgens plan verloopt, zou de brug dan klaar moeten zijn voor de Bouwvak. Zodra de planning gereed is communiceren we alle belangrijke informatie zoals vaarbeperkingen en natuurlijk de feestelijk opening.

Namens de bewonersvereniging,
Jeroen Ravelli