Update brug Oost

brug OostEven een korte update over de stand van zaken m.b.t. brug Oost:

Nu de palen voor de brug allemaal geheid zijn, worden vanaf volgende week stalen platen gemonteerd. Deze platen dekken de palen af en dienen ter ondersteuning en montage van de brug. De werkzaamheden duren ongeveer een week en de doorvaart zal beperkt zijn. Over het plaatsen van de brug zelf is nog geen duidelijkheid. In eerste instantie zou de plaatsing vanaf het water geschieden maar dat lijkt, gezien de eb en vloed, toch wat moeilijker dan gedacht. Plaatsing vanaf de Wantijdijk, middels een kraan, vereist goedkeuring van het Waterschap. De aanvraag is inmiddels wel gedaan maar het Waterschap heeft nog geen goedkeuring verleend. Kortom,…wordt vervolgd en we houden u op de hoogte.
Namens de bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli