Update brug en riolering

rioolInmiddels is de bouwvergunning voor “brug oost”  (naar de Wantijdijk) onherroepelijk. Dat betekent dat er vanaf april 2013 begonnen kan worden met de bouw van deze eerste brug! De verwachting is dat de brug voor de zomer operationeel is.Met VolkerWessels Vastgoed is afgesproken dat pas na het voltooien van bovengenoemde brug gestart zal worden met de rioolrenovatie in Tijpoort.
Voor die tijd zal, zoals eerder aangekondigd, de commissie “riolering” overleg voeren met VWV en met de gemeente Dordrecht, waarbij de volgende aandachtspunten c.q. uitgangspunten worden gehanteerd:

1) De rioleringswerkzaamheden worden pas uitgevoerd nadat de brug naar de
Wantijdijk operationeel is;

2) Voorkeur voor een korte uitvoeringsperiode (1 werkweek van maandag t/m
vrijdag met meerdere ploegen);

3) Uitvoering bij voorkeur in de rustige zomervakantieperiode.

4) Bewaakte tijdelijke parkeerfaciliteiten buiten Plan Tij.

En de organisatie van een informatie/overleg bijeenkomst vooraf.

Als er nieuws is zullen we dit via de website communiceren!

Met vriendelijke groet,

Commissie Riolering (Erik Vegt, Carel Polak, Toon Coumans en Jan Meissen)