Sprekersplein bestemmingsplan ‘Reeland’

Dinsdagavond 29 oktober was het Sprekersplein voor de Adviescommissie van dePlantij gemeenteraad. Namens Stichting Mandeligheid Plan Tij hebben Paul van Kooperen en Robin Koorevaar de stichting vertegenwoordigd.

Bijgaand onze  toelichting op de eerder ingediende zienswijzen en de reactie daarop vanuit de gemeente (zie hiervoor het bericht van 25-10 jl.) St. Plan Tij-Advies notitie sprekersplein

Naast de reeds overgenomen zienswijzen in het bestemmingsplan met betrekking tot ‘de steigers’ is de zienswijzen over de natuurwetenschappelijke waarden van De Vlij  (water – natuurwaarden)  ook toegekend.

Verdere behandeling van het bestemmingsplan gebeurt tijdens de Adviescommissie van 19 november a.s. Deze vergadering is openbaar, maar er is dan verder geen gelegenheid tot inspreken. Met belangstelling wachten wij de vaststelling van het bestemmingsplan af.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.