Omgevingsvergunning brug ‘Noord’

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning brug Noord ligt ter inzage in het Stadskantoor:

omgevingsvergunning brug Noord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel AD, maandag 4 november 2013

artikel AD