Nieuws over de Brug & de Riolering

BrugVorige week was er een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente,  VWV  en onze commissie ‘riool’ over de planning inzake de rioleringswerkzaamheden. Omdat deze werkzaamheden afhankelijk gesteld zijn van de bouw van brug Oost naar de Wantijdijk werd ook dit onderwerp besproken.

De stand van zaken is als volgt:

  • Op dit moment wordt gewerkt aan de engineering van brug Oost;
  • Inmiddels is een sondering voor de fundatie uitgevoerd;
  • Er wordt vanuit gegaan dat de fundatie van de brug voor 1 oktober 2013 klaar is; immers vanaf die datum mag er niet meer in de dijk worden “geroerd”;
  • Na 1 oktober kan er wel doorgewerkt worden aan de opbouw van de brug. Te verwachten is dat die in november 2013 (eindelijk) gereed is.
  • Pas na 1 november komt de renovatie van het riool aan de orde. Waarschijnlijk voorjaar 2014.
  • Voor die tijd (begin 2014) is er een inspraakbijeenkomst over de rioolrenovatie, waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd.

Namens de commissie Riool (Erik Vegt, Carel Polak, Toon Coumans en Jan Meissen)