Bruggennieuws

brug-oostUpdate brug Oost

Alle dijkgevoelige werkzaamheden aan de Wantijdijk zijn inmiddels afgerond en dus klaar voor de start van het winterseizoen (1 oktober). Er worden alleen nog keien aangebracht om de begroeiing onder de brug tegen te gaan. Inmiddels is men ook gestart met het grondwerk aan de zijde van Plan Tij. Eind volgende week wordt begonnen met het betonwerk. Het is nog onduidelijk wanneer men start met het heiwerk vanaf het water dus voorlopig kan iedereen nog rustig in- en uitvaren.

Update brug Noord (Tijpoortbrug)
Na de uitspraak van de Rotterdamse Rechtbank waarbij de bezwaren van een aantal direct omwonenden tegen de omgevingsvergunning gegrond werden verklaard, heeft de Gemeente nu besloten om niet in hoger beroep te gaan maar opnieuw een omgevingsvergunning aan te vragen. Wordt vervolgd……..!