Aanvraag vergunning bruggen in gang gezet.

Brug Noord (Tijpoortbrug) naar het Wantijpark.

Deze tekening is als start van de omgevingsvergunning ( bouwaanvraag) door VWV formeel ingediend. De gemeente heeft nu een paar weken nodig om de aanvraag te beoordelen op ontvankelijkheid. In deze termijn kan de gemeente

aanvullende gegevens opvragen die dan vervolgens door VWV  worden aangeleverd.  Als dat gebeurd is  zal de gemeente de aanvraag verder inhoudelijk toetsen, om uiteindelijk een omgevingsvergunning af te geven, die ter inzage komt te liggen. Dat is het moment waarop er formeel kan worden gereageerd. Om dat tijdig te kunnen doen moeten de lokale ‘bekendmakingen’ in de gaten worden gehouden.

 

Brug Oost (Getijtafel) naar de Wantijdijk.

Hier wordt nog aan het ontwerp gesleuteld omdat er dreigde te worden afgeweken van het compromis om, een soortgelijke draaibrug als de Tijpoortbrug aan te vragen. Het alternatief van een handbediende hefbrug zou naast een fysiek lastige bedienbaarheid in de praktijk een blokkering van zeilboten met niet strijkbare mast inhouden. Dus gezien de belangen van de kopers die daardoor direct of indirect worden benadeeld niet acceptabel.

Vandaar de mededeling van VWV: De aanvraag voor brug-Oost naar de Wantijdijk zal nog enkele weken op zich laten wachten, gezien de commentaren op suggesties die wij tussentijds hebben ontvangen op onze ideeën. Dus maar even afwachten wat er nu uit de bus komt.

 

32 Reacties op “Aanvraag vergunning bruggen in gang gezet.