Aanvraag vergunning bruggen in gang gezet.

Brug Noord (Tijpoortbrug) naar het Wantijpark.

Deze tekening is als start van de omgevingsvergunning ( bouwaanvraag) door VWV formeel ingediend. De gemeente heeft nu een paar weken nodig om de aanvraag te beoordelen op ontvankelijkheid. In deze termijn kan de gemeente

aanvullende gegevens opvragen die dan vervolgens door VWV  worden aangeleverd.  Als dat gebeurd is  zal de gemeente de aanvraag verder inhoudelijk toetsen, om uiteindelijk een omgevingsvergunning af te geven, die ter inzage komt te liggen. Dat is het moment waarop er formeel kan worden gereageerd. Om dat tijdig te kunnen doen moeten de lokale ‘bekendmakingen’ in de gaten worden gehouden.

 

Brug Oost (Getijtafel) naar de Wantijdijk.

Hier wordt nog aan het ontwerp gesleuteld omdat er dreigde te worden afgeweken van het compromis om, een soortgelijke draaibrug als de Tijpoortbrug aan te vragen. Het alternatief van een handbediende hefbrug zou naast een fysiek lastige bedienbaarheid in de praktijk een blokkering van zeilboten met niet strijkbare mast inhouden. Dus gezien de belangen van de kopers die daardoor direct of indirect worden benadeeld niet acceptabel.

Vandaar de mededeling van VWV: De aanvraag voor brug-Oost naar de Wantijdijk zal nog enkele weken op zich laten wachten, gezien de commentaren op suggesties die wij tussentijds hebben ontvangen op onze ideeën. Dus maar even afwachten wat er nu uit de bus komt.

 

32 reacties op “Aanvraag vergunning bruggen in gang gezet.”

 1. Beheerders Website

  Mededeling:
  De discussie over dit onderwerp sluit automatisch 14 dagen nadat het artikel geplaatst is!

 2. Ik zie ook liever geen voetgangers en (brom)fietsers al binnen kijkend langs mijn slaapkamerraam komen.
  Maar als je een huis koop en je weet wat de plannen zijn dan komt het raar over als je na jaren de spijtpoptant gaat uithangen en de publieke opinie gaat manipuleren met als enige bedoeling je eigen belang.
  Ingewikkelde uitleg en ad hoc verzonnen bangmakerij horen in de politiek en niet in een woonwijk waar je mag verwachten dat mensen op een normale manier met problemen omgaan.

 3. 3 jaar geleden zijn wij in Plantij komen wonen in de verwachting dat wij in een gezellige , groene omgeving terecht zouden komen , inclusief 2 bruggen om een trip naar park of dijk te kunnen maken.
  Inmiddels is de wijk zich qua natuurlijke omgeving aan het ontwikkelen conform de planning met steeds meer groen , maar zijn de bruggen nog niet gerealiseerd.
  Integendeel: onze website wordt momenteel door diverse bewoners gebruikt voor groepsvorming , verdeeldheid en stemmingmakerij.
  Er is zelfs sprake van een vereniging in oprichting “tegen de bruggen”: straks hebben we nog meer verenigingen nodig “voor de bruggen “of ” tegen of voor de ene of andere brug ” !!
  Ik doe hierbij een oproep niet tot oprichting van een vereniging over te gaan , maar als volwassen mensen over dit onderwerp te discussiëren bijvoorbeeld onder regie van de Stichting beheer Mandeligheid of de Kopersvereniging en dus niet via de website.Ik realiseer mij dat dit onderwerp wellicht in formele zin niet tot hun aandachtsgebied behoort, maar een coórdinerende rol lijkt mij gewenst.
  We moeten ons realiseren dat de bruggen altijd uitgangspunt zijn geweest . Duidelijk is dat een aantal bewoners de bruggen liever niet gerealiseerd zien worden , maar er zijn er ook heel veel die ze conform de plannen graag uitgevoerd zien worden.
  Iedereen heeft eigen pro’s en contra’s ,waarbij veelal de eigen belangen niet uit het oog verloren worden!
  Kortom : laten we hier op een volwassen wijze over spreken , zonder stemmingmakerij via de website en zonder nieuwe verenigingen.
  LATEN WE HET VOORAL GEZELLIG HOUDEN OP PLANTIJ zodat we allen op een plezierige manier in deze wijk samen kunnen wonen.

 4. Wij zien de bruggen er liever vandaag nog dan gisteren liggen. Heel naief waren wij er vanuit gegaan dat de bruggen er gelijktijdig zouden liggen als de laatste woningen zouden worden opgeleverd. Dit zeer zeker van de brug naar de Wantydijk. We zijn nu een kilometer onderweg en staan nog tegenover ons huis.

 5. @ Angelique: uit mijn hart gegrepen! Ik had ook al Zuid-Afrikaanse visioenen gekregen.
  @ André en Yvonne: helemaal eens. Belangenbehartiging t.a.v. de uitvoering van de bruggen kan ik me voorstellen en zal iedereen billijken. Maar obstructie gaat te ver.
  @ Marie José: terecht punt, fijn dat jij nog contacten hebt in de oude buurt om indianen verhalen te ontkrachten.
  @ Robert en Corine: eens met jullie punt, alhoewel ik nog niet direct kan overzien of de uitvoering die jullie voorstellen haalbaar is.
  @ Martijn: goed dat je nog even het citaat uit het bestemmingsplan toevoegt. Dat citaat geeft nog eens aan dat de bewoners van plan Tij niet het centrum van de wereld vormen. De bruggen zijn bedoeld voor iedereen, dus ook de bewoners van Reeland, bezoekers van het sportpark en recreatieve fietsers. De suggestie van @ Ignas dat er sprake zou kunnen zijn van een uitkering aan de bewoners van plan Tij is misschien wat te optimistisch naar de eigen portemonnee gedacht. In het onzalige geval dat er geen bruggen zouden komen kan de “opbrengst” door zo’’n 120.000 bewoners gedeeld worden. Een ijsje ter afkoeling?
  @ Heiko en Alda: precies, een levendiger wijk waar je met de hond of fiets doorheen gaat. Zijn er ook honden die onkruid tussen tegels lekker vinden? De avondklok weet ik nog niet zo net, doet me denken aan de tijd dat ik voor 12-en thuis moest zijn.
  @ Bob en Marjolein: goed punt om aandacht te geven aan het voorkomen van overlast. En volgens mij hebben de direct naast de bruggen wonenden nu ruim de gelegenheid gehad en genomen om hun wensen ten aanzien van de uitvoering van de bruggen kenbaar te maken aan gemeente en project ontwikkelaar.
  @ Chris: ik hoop dat het niet nodig is, maar mocht het zover komen heb je mij als lid van je club.
  @ Ignas: de nuance van jouw inbreng is waarschijnlijk verloren gegaan bij het inkorten van je ongetwijfeld zinnige reactie. Alleen maak ik bezwaar tegen de term badinerend. Met ironisch ga ik wel akkoord. En serieus ben ik bijna altijd. En wat betreft de overlast: Zoals @ Heiko en Alda al stelden hebben wij de eerste anderhalf jaar dat wij hier woonden, naast de dam naar de Wantijdijk, nooit overlast ervaren. Wat ik wel jammer vond is dat een groep mensen (niet uit de wijk) het nodig vond om tegen alle proporties in het bouwproces van de andere brug naar het Wantijpark maandenlang te frustreren. Dat was overlast. Ik hoop dat dit soort treiterige acties ons bespaard blijven.

 6. Angelique Ponssen

  Los van de inhoud van deze hele discussie kan ik alleen vaststellen dat de beoogde “verdeel en heers” politiek zijn vruchten afwerpt. Wat begon als een gezellige woonwijk waar samen geleefd werd, dreigt nu een angstig kleinburgelijk klimaat te ontstaan….
  De gezaaide angst als ware dat we in Zuid-Afrika leven, waar men werkelijk iets te vrezen heeft, lijkt grip op de buurt te krijgen….

  Wat mij betreft maakt deze discussie meer kapot dan mij lief is.
  Waar ik bang voor ben is niet voor bruggen, maar voor een onleefbare buurt ten gevolge van de verdeeldheid die momenteel gecreeërd wordt…
  Laten we ons niet laten (mis-)leiden door aangeprate angst door belanghebbenden, maar Dordrecht laten meegenieten van ons leuke eiland. De slaapwijk waar we nu in wonen zonder bruggen is niet de wijk die ik in gedachte had toen we besloten hier te gaan wonen:(!
  Het gras groeit al tussen de stoeptegels…

 7. André en Yvonne

  Wat een disussie is er aan de gang, een waar wij een vreemd gevoel bij krijgen!
  Er is in een leden vergadering een besluit genomen waar we op dat moment allemaal achterstonden,een enkele tegenstander daar gelaten. door dat besluit zijn er diverse aanpassingen gedaan in het ontwerp van deze bruggen,
  om nu terug te komen op dit besluit vind ik inderdaad niet van een democratie betuigen maar worden persoonlijke belangen vooropgesteld.
  Je begijpt dat wij voor de bouw van de bruggen zijn,het zou jammer zijn als dit door een paar individuen een paar jaar uitgesteld word.

 8. Wat betreft het artikel over het kinderbadje: dat is van 1 juni ! Inmiddels wordt er door de ANVD toezicht gehouden en is er niets meer aan de hand. Als oud bewoner van het Wantijpark spreek ik nog veel mensen die daar wonen en er is absoluut bij hen geen sprake van overlast! Het lijkt er nu meer op dat alle tegenstanders zich aan het verzamelen zijn op deze website. Ik krijg daar een ongemakkelijk en vervelend gevoel bij.

 9. R.van Bodegraven

  Deze discussie over de bruggen is totaal langs ons heen gegaan. Ander e-mailadres en je hoort niets meer! Misschien een tip: als er zulke belangrijke zaken zijn : stop gewoon een brief in de brievenbus dan leest iedereen het. Ik heb begrepen dat wij langs deze weg aan moeten geven hoe wij erover denken als het de bruggen aangaat. Wij kunnen er kort over zijn : de brug naar het Wantijpark hoeft van ons niet. Neemt niet weg dat er een tweede ontsluitingsroute moet komen. Deze zou dan richting de Wantijdijk moeten komen. M.a.w. een brug breed genoeg voor ambulance en brandweer. Met palen in het midden die naar beneden te halen zijn. Dit is echt noodzakelijk ! Stel er gebeurt op de Noordendijk een ongeluk waardoor onze toegang is versperd of er is avondvierdaagse en je krijgt op dat moment een hartaanval of er gebeurt iets met je kind. Wie wil het op zijn geweten hebben door tegen de brug te stemmen dat er mensen overlijden ??? wij niet !!! Robert en Corine, Eb 3

  1. Beste Robert en Corine,

   Graag jullie nieuwe e-mailadres ook aan de Stichting Mandeligheid Plan Tij kenbaar te maken, zodat het NAW bestand van de wijk up to date blijft.

   Alvast bedankt.

   Robin
   Secretaris

   1. R.van Bodegraven

    Hallo Robin,
    aan welk e-mail adres kan ik ons e-mail adres doorgeven?
    gr. Corine

    1. Beste Corine,
     Heb dit bericht rechtstreeks doorgestuurd naar Robin Koorevaar.
     Met vriendelijke groet,
     Ellen Ravelli

 10. Goed dat iedereen de volgende passage uit de beschrijving van het bestemmingsplan kent.

  “De hoofdontsluiting vindt plaats door een aansluiting op de Noordendijk, terwijl voor langzaam verkeer (vooral voetgangers) een tweetal –beweegbare- bruggen is toegevoegd.
  De brug naar het Wantijpark koppelt het plangebied aan dit park, zowel ten behoeve van bewoners en als onderdeel van een route vanuit het Reeland naar het park als alternatief voor de Baden Powelllaan, die als onveilig wordt ervaren.
  De andere brug koppelt het plangebied aan de Wantijdijk en daarmee aan de recreatieve voorzieningen, die oostelijk gelegen zijn. Een verbetering van de maaswijdte van het recreatief fietsnetwerk is het positieve gevolg. Tevens wordt hiermee vermeden dat het plangebied een te geïsoleerd karakter krijgt met een doodlopend verkeerssysteem.
  Vanuit het streven van toegevoegde waarde van dit plangebied voor de stad is naast de twee eerder genoemde bruggen ook voorzien in recreatieve voorzieningen langs de Noordendijk door middel van een route met onder andere vlonders.”

 11. Wij, Alda en Heiko, sluiten ons aan bij Hendrik-Jan. Ook wij wisten toen wij het huis kochten dat er twee bruggen zouden komen. Wij zouden graag meer in het park en over de Wantijdijk willen wandelen maar doen dit niet omdat de bruggen er niet zijn. Met de auto omrijden naar het Wantijpark is een ook weer zo’n gedoe.
  Van overlast toen de dam naar de Wantijdijk er nog lag hebben wij niets gemerkt. In tegendeel, regelmatig wat fietsers door de wijk leverde nog wel eens een praatje op.
  Wel vinden wij het een goed idee de brug ’s avonds af te sluiten. Volgens ons moet dit geen probleem zijn. Toen wij nog in Zwijndrecht woonden werd iedere avond de toegang tot een naburig park door de gemeente met hekken afgesloten.
  Alda en Heiko

 12. Bob en Marjolein Madlener

  Toen we ons inschreven voor Plantij gingen we voor het hele pakket, in een woord prachtig. Wat zou het bijvoorbeeld heerlijk zijn om met de familie via de bruggen een ommetje door het park te maken. Inmiddels wonen we er al weer 4 jaar en zijn de beelden wel wat veranderd. Gezien de ligging van ons huis hebben we misschien wat beter zicht op een deel van de huidige overlast vanuit het park. Het is echt niet zo dat we daar elke dag last van hebben. Maar aan de andere kant zijn we vaak genoeg bij prachtig weer binnen gaan zitten als we weer eens hinder hadden van het lawaai en het “geblow”. En dan is het ideale plaatje zoals dat in de verkoopbrochures is voorgespiegeld even ver te zoeken. Maar goed als het dan daarbij blijft is het wat ons betreft ok.

  Maar dit alles en het gesteggel, dan wel uitblijven van de bruggen alsmede de toename van de overlast in het park (mede naar aanleiding van de Vlijbrug) heeft ons wel aan het denken gezet. We zijn simpelweg gewoon bezorgd. En als er dan een keuzemogelijkheid is ten aanzien van de bruggen dan zijn we momenteel vanuit die bezorgdheid geneigd om tegen te stemmen.

  En misschien zijn we niet eens zozeer tegen het plaatsen van die bruggen maar meer tegen het vooruitzicht dat we als gemeenschap (buurt, gemeente, politie, toezichthouders) niet in staat zullen blijken te zijn om de te verwachten extra overlast binnen de perken te houden. Zoals we dat begrijpen/ervaren lukt dat nu al niet goed in het Wantijpark.

  Maar wat we echt jammer zouden vinden, is als we als buren verdeeld raken in allerlei kampen en daarmee onszelf tot overlast worden. Dat is het ons niet waard en dan steken we veel liever de energie in hoe we samen de negatieve gevolgen van de plaatsing van de bruggen effectief kunnen adresseren. En dat betekent dus als buurt opkomen voor die buren die de (over)last moeten dragen van de bruggen.

 13. Misschien een goed plan om een : “wel bruggen in Plantij” of de: “in ieder geval een brug in Plantij” belangenvereniging op te richten.
  Volgens mijn laatste telling zijn er nog steeds meer dan 59 woningen in Plantij en ik ben benieuwd of er na nogmaals de opinie gepeild te hebben er inderdaad een meerderheid is tegen beide bruggen.
  En ik ben al helemaal nieuwsgierig of dan inderdaad de wens van de grote meerderheid gerespecteerd zal worden of dat persoonlijke voorkeuren toch de boventoon blijven voeren. Ik vrees dat democratie hier helemaal geen rol in zal spelen.
  Door een beeld te scheppen dat er door Plantij na de bouw van de bruggen grote groepen schreeuwende, drugsgebruikende, overlastgevende jongeren trekken en dat bezoekers van de sportvelden hier massaal komen parkeren komen we niet verder, denk in oplossingen en niet in mogelijke toekomstige problemen.
  Ik ben bang dat de hele bruggen discussie geen enkele zin heeft omdat de tegenstanders van de bruggen alles zullen doen om deze er niet te laten komen, ongeacht of de meerderheid in Plantij nou voor of tegen de bruggen is. Ik wil echter toch weten of er buiten de 59 bekende meningen meer dan 20 mensen zijn die beide bruggen niet willen. Lijkt me de moeite waard om te onderzoeken!

 14. De vrees voor onwenselijke ontwikkelingen op en rond de beoogde bruggen wordt gevoed door opgedane ervaringen in de omgeving en op feiten gebaseerde informatie en past het Dhr.Dijkshoorn niet, zich op een dergelijk badinerende wijze over dit onderwerp uit te laten, daar waar bewoners een serieuze belangen afweging willen maken.
  Bericht ingekort door beheerders.

 15. Ook wij zijn voorstanders van de bruggen. Wij vinden het een beetje beschamend om de wijk afgesloten te houden voor doorgaande voetgangers en fietsers en daarbij allerlei spookbeelden op te roepen. Alsof er horden wilden, junks en criminelen klaar staan om de fijnbesnaarde bewoners van deze rustieke wijk lastig te vallen.
  Laten we de rug recht houden en zorgen dat wordt uitgevoerd wat beloofd is. Er zijn geen relevante nieuwe feiten die maakt dat we af moeten zien van de bruggen, ze horen gewoon bij de wijk en we wachten er al jaren op. Gewoon doorgaan dus. En tegenstanders, stop je energie alsjeblieft in opbouwende zaken. Staan voor je zaak mag, maar je moet ook weten dat democratie niet betekent ” tot de laatste overtuigd is”. Respecteer de wens van grote meerderheden en laten we ons houden aan “afspraak is afspraak”.

  1. Helemaal met je eens! Alleen zijn die grote meerderheden er volgens mij niet meer. Ik heb inmiddels van 59 mensen in beeld wat ze willen. Daarvan willen 20 mensen beide bruggen niet, 6 mensen de Tijpoortbrug niet en de Getijtafel wel en 4 mensen de Tijpoortbrug wel en de Getijtafel niet. Ik heb nog niet alle mensen die in mijn lijstje staan en beide bruggen willen gesproken. De trend is dat menigeen inmiddels blijkbaar toch vindt, dat de situatie is gewijzigd. Bovendien zijn wij niet de enige belanghebbenden als Plan Tij bewoners. De watersportverenigingen in de Vlijhaven, de Bewonersvereniging Wantijbuurt en Stichting Het Wantij zijn allen geen voorstander en zijn terecht ook belanghebbenden. Het lijkt me dus een goed idee om de wens van grote meerderheden te respecteren 😉

 16. Reactie met een knipoog op de bruggen….
  De strijd (lees soap) om de bruggen is nu in alle hevigheid losgebarsten.
  We staan aan de vooravond van een juridisch steekspel tussen de voor- en tegenstanders van de bruggen.
  De initiatiefnemers (potentiële brugwachters tegen wil en dank) van de vereniging “Plantij tegen de bruggen” kwamen donderdagavond 18 augustus met spoed bij elkaar. De waarschijnlijk snelle niet voorziene publicatie in de Stem van Dordt, werke als een katalysator.
  Over tien jaar zal er noch een brug naar het park, noch een brug naar de Wantijdijk gebouwd zijn. Het douceurtje van 5000 euro is een fopspeen!
  Ergens in 2020 symboliseert een eenzame, gammele en verroeste wipkip (ter compensatie bruggen!) tussen kavel 2 &3 het echec van de “bruggenstrijd” Het bordje met de naam van de gulle gever(?) is inmiddels door vandalen beklad, dit als bewijs vande ooit vermeende OVERLAST! Gelukkig zijn de huizenprijzen gestegen!!!!
  De 2e generatie bevers lachen in hun vuistje…………….

 17. Martijn Groeneweg vroeg mij per mail, n.a.v. het krantenartikel in AD van afgelopen dinsdag vermeldt dat de bouwaanvragen, voor beide bruggen, nu bijna de deur uit zijn. Dat is ruim vijf jaar later dan dat dit had behoren te gebeuren. Zowel de projectontwikkelaar als de gemeente Dordrecht valt hierin het nodige te verwijten.
  Intussen hebben belanghebbenden die tijd benut om uitgebreid alle mogelijke bezwaren onder de aandacht van onze bestuurders te brengen. Dat heeft tot de nodige aanpassingen geleid, waardoor er nu een plan ligt dat aan de belangrijkste gemeenschappelijke bezwaren tegemoet komt. De gebruikelijke procedure bij het aanvragen van een bouwvergunning kan nu zijn loop krijgen. Daarin kunnen individuen
  alsnog, op grond van degelijke argumenten, binnen de reactietermijn hun persoonlijke bezwaren naar voren brengen. Het stadsbestuur kan dan in het kader van het algemene belang, het gaat hier over openbare voorzieningen, een afgewogen en beargumenteerd besluit nemen.

  Het huidige bestuur van de kopersvereniging heeft ook zijn best gedaan om, namens een tijdens de algemene ledenvergadering gepeilde bewoners meerderheid, de uitvoering van de bruggen op gang te krijgen. Om nu opnieuw onder de bewoners een collectieve actie op touw te zetten, die de bruggenbouw voorkomen moet, is een
  tegenstrijdige, nutteloze en niet legitieme herhaling van zetten. De daarbij gebruikte verleiding, € 5000,- retour, is een uit de lucht gegrepen mogelijkheid waarvoor, bij mijn weten, geen enkele serieuze indicatie bestaat. Mijn standpunt is dan ook dat de bouwaanvraag procudure gewoon zijn loop moet krijgen en dat een ieder
  zich bij de uitkomst daarvan behoort neer te leggen.

  1. Dank voor je reactie, een helder verhaal. Ik begrijp goed de lijn die je aangeeft.

   Onderstaand wat extra uitleg van mijn kant voor mijn standpunten.

   De bruggen zullen bij elkaar zeker 650.000 tot 750.000 euro gaan kosten. De bouwaanvraag voor de Tijpoortbrug is inmiddels ingediend en stond gisteren ook in de krant. In de bouwaanvraag kan je zien dat de Tijpoortbrug alleen al op 500.000 euro wordt ingeschat.

   KLIK HIER

   Enkele jaren geleden had de projectontwikkelaar deze bedragen ook al aan ons als bewoners laten weten. Die bedragen hebben ook in alle presentaties gestaan, die er zijn geweest. Het niet bouwen van de bruggen scheelt de projectontwikkelaar dus een fors bedrag en veel gezeur, dus ik ben er vrij zeker van dat zij bereid zijn een groot deel aan bewoners terug te betalen. Ook de gemeente heeft hierin een rol. De gemeente bespaart onderhouds- en handhavingskosten in de toekomst en ook een hoop gezeur. De 5.000 euro is dan ook zeker niet uit de lucht gegrepen.

   Verder geef jij aan dat er op hoofdlijnen is voldaan aan alle wensen. Ik heb inmiddels met alle betrokken partijen contact gehad en die gaan helaas allen bezwaar aantekenen. De kans dat de bouw mogelijk jaren gaat duren, acht ik dan ook zeer groot. Zo zal er bijvoorbeeld vrijstelling voor de flora en fauna wet gegeven moeten worden, waarbij zelfs vrijstelling voor het leefgebied van de bever is vergeten in de aanvraag! Voor Artikel 10 en 11 zal naar mijn mening ook vrijstelling aangevraagd moeten worden. Onderstaand dat betreffende deel uit de bouwaanvraag.

   KLIK HIER

   De Vlijbrug is tot stand gekomen, nadat we hier zijn komen wonen. De overlast in het park en de Wantijbuurt is fors toegenomen als gevolg daarvan. Het kinderbadje gaat als gevolg van die extra overlast vrijwel zeker verdwijnen. Niemand kon dit helaas voorspellen. Je hoort de laatste tijd toch steeds meer bewoners, die zich zorgen maken, dat dit ook in Plan Tij gaat gebeuren, terwijl we nu lekker rustig wonen zonder overlast. En dit zal dan wel eens iets structureels kunnen worden. Denk bijvoorbeeld ook aan de parkeerplaats bij de sportvelden die altijd echt propvol staat. Als sporters eenmaal weten, dat je in Plan Tij makkelijk kan parkeren, zullen we daar bijvoorbeeld achter in de wijk best flinke overlast van gaan ondervinden in het weekend. Ik kan niet met zekerheid weten, dat dat gaat gebeuren, maar ik kan ook niet met zekerheid weten, dat dat niet gaat gebeuren.

   Ik weet echter nu wat ik heb, maar weet niet wat ik krijg!

 18. Ik vind het wat vroeg om nu al te concluderen dat de bruggen niet gebouwd moeten worden omdat deze meer overlast zouden veroorzaken dan dat ze voordelen opleveren. Ik begrijp ook dat de tijd dringt omdat de bouwprocedure gaat starten. Maar toch.
  De aangedragen nadelen zijn veelal gebaseerd op veronderstellingen, niet of nauwelijks onderbouwd en bovendien nogal aangedikt terwijl de voordelen worden onderbelicht. Voordat er actie ondernomen wordt om de bouw van de bruggen te stoppen zou er volgens mij eerst meer duidelijkheid moeten komen over de nadelen en serieus gezocht moet worden naar mogelijke oplossingen.
  Zo zou de gemeente of de politie helderheid kunnen geven over de kans op onveiligheid t.g.v. drugshandel en hangjongeren. Ook een reactie van de bewoners van de wantijbuurt kan meer duidelijkheid verschaffen.

  Oplossingen om eventuele overlast te voorkomen zou met de gemeente besproken moeten worden. Ik denk hierbij aan een toegangsverbod tot het park of het openhouden van de bruggen van één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. ( ik heb via via begrepen dat het openhouden van de bruggen zeker een kans zou maken)

  De komst van de bruggen nodigt uit om een gezellige wandeling te maken in het schitterende wantijpark of over de dijk. En natuurlijk kan je daar ook de hond uitlaten. Bovendien lost dit ook een beetje het probleem op dat er onvoldoende speelruimte is voor de jeugd. De kleintjes kunnen onder begeleiding makkelijker gebruik maken van de speeltuin, het zwembad en de kinderboerderij. De wat oudere jeugd kan gaan voetballen op de speelwei of een beetje rondhangen. Zij hebben immers behoefte aan een hangplek, of je dat nu leuk vindt of niet.

  Zoals je zult begrijpen ben ik in principe vóór de bouw van de twee bruggen, zeker voor de Getijtafel. Indien de Tijpoortbrug er niet komt lijkt het me een goed idee om de vrijgekomen ruimte te benutten voor een speelveldje in te richten met geld dat vrijkomt door het vervallen van de bouw van de brug. Het restant moet onder alle de bewoners worden verdeeld.

  1. Het lijkt me inderdaad een heel goed idee om eens wat beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke situatie voor alle bewoners. Bel bijvoorbeeld eens met het Wantijpaviljoen en vraag of zij overlast ervaren sinds dat de Vlijbrug er is. Vraag eens aan de Wantijbuurt wat zij ervaren. Vraag stadsbeheer hoe het na de komst van de Vlijbrug gaat met het kinder zwembadje in het park. Ik ben er groot voorstander van! Misschien een goed idee om een bijeenkomst te beleggen en al deze mensen uit te nodigen en eens aan te horen?

 19. Hendrik Jan en Marianne

  Iedereen is vrij om een belangenvereniging op te zetten. Maar wie bepaald de financiele compensatie.
  Uiteindelijk hebben wij allemaal toen we hier zijn komen wonen meebetaald aan het realiseren van de bruggen.
  IS het niet een beetje vreemd om nu te zeggen “alleen” als je je aansluit bij de belangenvereninging “Geen bruggen in Plan TIj”dat die mensen een bedrag krijgen.
  Begrijp me niet verkeerd het is niet zo dat ik die bruggen wil omdat we er 5000 euro voor betaald hebben, maar ik ben wel van mening dat als de bruggen er niet komen dat iedereen in Plan Tij recht op compensatie heeft.
  OOk denk ik dat juist heel veel mensen het als een meerwaarde zien dat er een toegang naar het park komt.
  En laten we eerlijk zijn . De huidige vierkante meter prijs van de kavels naast de bruggen waren toch een stuk lager als de andere kavels.
  Ik wil ook nog even ingaan over de Getijtafel.
  Toen wij nog wel naar de dijk konden lopen/fietsen hebben we naar mijn mening nooit parkeeroverlast gehad.
  De mensen zullen eerder hun auto bij ORanje wit neerzetten dan bij ons in de wijk.
  En wij zouden toch allemaal twee parkeerplaatsen bij ons huis moeten hebben?

  Mocht de brug naar het park er uiteindelijk niet komen dan kunnen we daar mooi een speelveldje voor de kinderen maken.

 20. Familie van der Pols

  Wij zijn geen voorstander van de bruggen. Aanvankelijk (toen we hier kwamen wonen) hadden we hier nog geen gefundeerde mening over, omdat we niet anders wisten dan dat de bruggen tezamen met alle woningen en wegen in de wijk per eind 2007 moesten zijn opgeleverd. Maar inmiddels zijn we ruim 3,5 jaar verder, en zijn er nog steeds geen bruggen. Wij zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat de bruggen er niet zijn, ondervinden daar geen hinder aan, en missen er ook niets aan. Wat ons wel zorgen baart is dat op de email die wij ontvangen hebben, waarin de tekeningen v/d bruggen staan, buiten de bruggen er ook wachtplaatsen en remmingwerken staan ingetekend. Wij hebben meteen maar even de verkooptekeningen, de verkoopinformatie-brochure en de verkooptekening v/h Mandelig gebied erop nageslagen, omdat wij ons ten tijde van onze besluitvorming voor dit project niet konden herinneren dat er ook over wachtplaatsen en remmingwerken voor de bruggen waren ingetekend. Na het controleren van deze dokumenten kan ik nog steeds geen wachtplaatsen en remmingwerken voor de 2 bruggen vinden, maw die waren kennelijk nooit gepland. Tevens vrezen wij ook dat indien de bruggen alsnog gaan komen, het een extra belasting voor de wijk zal betekenen in de vorm van ‘bezoekers’, ‘(wild)parkeerders’, ‘hangjongeren’, ‘vervuiling’ etc. Wij denken dat je dit niet moet willen. Een rustige en veilige wijk geniet onze voorkeur.

 21. Ik ben het met Hendrik Jan en Marianne eens, dat bewoners vooraf op de hoogte waren over de aanleg van deze twee bruggen en dat daarbij de wijze waarop deze uitgevoerd gaan worden, behoort tot het
  “bedrijfsrisico” wat men destijds, in 2005 heeft willen nemen.
  Inmiddels 6 jaar later, zijn de inzichten onderhevig aan wisselende omstandigheden, mogelijk gewijzigd.
  Kijkend naar de potentieel negatieve effecten die deze brug met zich mee kan brengen en de geringe meerwaarde die deze brug voor ons betekent, zijn wij geneigd, zeker als er sprake is van een substantiële financiële compensatie, af te zien van de realisatie van deze Noord-brug.
  Ten aanzien van de brug naar de Wantij dijk zien wij deze negatieve effecten in mindere mate en gelet op de meerwaarde die deze brug voor ons heeft, zijn wij nog steeds voorstander van deze verbinding, waarbij een onbelemmerende doorvaart voor alle pleziervaart naar ons idee noodzakelijk is.

 22. Je wist inderdaad dat er bruggen kwamen, toen je een kavel of huis kocht in Plan Tij.

  Helaas wisten we toen niet, dat bv de komst van de Vlijbrug (de brug die er nu al ligt) enorme extra overlast in het Wantijpark zou opleveren naast de reeds bestaande overlast van bv drugshandel. Zo gaat als gevolg van deze overlast bijvoorbeeld het kinderbadje in het Wantijpark waarschijnlijk verdwijnen, omdat er gewoon niet tegenop te handhaven is. Daar is ook gekeken of de brug ’s nachts niet opengezet kan worden, maar dat kan en mag niet, dus die suggestie die je doet is zeker een goede, maar simpelweg niet mogelijk. Verder is er ook regelmatig hangjeugd bij de schietmuur in het park en bij het gemaal op de Wantijdijk. Het is goed om bv de voorzitter van de Bewonersvereniging Wantijbuurt eens aan te horen, welke overlast zij allemaal ervaren in de Wantijbuurt en de toename ervan na de komst van de Vlijbrug. Daar wordt een mens niet echt gelukkig van.
  Een ander punt is, dat bv bij de Tijpoortbrug het remmingwerk en de wachtplaatsen zo exorbitant massaal worden uitgevoerd, dat we dat redelijkerwijs niet hadden mogen verwachten. Bovendien zijn ze nergens op welke verkooptekening dan ook überhaupt te vinden. Bij de Getijtafel is nu sprake van een hefbrug, waardoor er een hoogtebeperking is voor de bewoners “aan de binnenkant”. Hier wordt nog over gesproken, maar de uitkomst is onzeker. Als je dan dus bv een flinke mast hebt of een hele hoge boot, kan je er mogelijk niet onderdoor. Verder wil je sowieso dat je ooit je huis ook gewoon kan verkopen aan iemand met een zeilboot, dus feitelijk is een hoogtebeperking voor iedereen ongewenst. De projectontwikkelaar kan naar mijn mening zonder problemen een hefbrug plaatsen op basis van zijn overeenkomst met de gemeente. De uitkomst is dus onzeker.

  Ik begrijp dat jullie en ook wij onze eigen mening hebben over de bever en dat is ook geen enkel probleem, maar gelukkig hebben we ook een flora en fauna wet, waar dit soort zaken formeel in zijn geregeld 😉 De wachtplaats komt op zo’n 25 meter van de beverburcht en dat vind ik erg dichtbij. Verder is ook de leefomgeving van de bever beschermd, maar goed, daar zal dan de rechter maar een uitspraak over moeten doen.

  Een ander punt van overlast is de te verwachten parkeerproblematiek. Rondom evenementen zal ongetwijfeld de weg worden afgesloten voor auto’s, maar niet voor fietsers en voetgangers. Er zal dan wel enorm veel overlast zijn van rotzooi en vernielingen in de mandeligheid. Wie gaat dat betalen? De gemeente niet, want die zullen aangeven, dat het immers mandelig gebied is. Buiten de evenementen om, zal het ook een mooie ingang van het park worden (Tijpoortbrug). Maar mensen zullen ook graag hun hond op de Wantijdijk uit gaat laten (Getijtafel) en lekker hun auto in Plan Tij parkeren. In veel andere wijken staat parkeeroverlast vrijwel bovenaan de lijst. Als bewoners van Plan Tij hebben we daar echt de extreem luxe situatie van enorm veel parkeerruimte. Ik denk dat we daar dan zeker in bv mooie weekenden, afscheid van zullen moeten gaan nemen en als parkeerplaats gaan fungeren.

  Als laatste verwacht ik dat er tegen het huidige plan sowieso massaal bezwaren zullen komen. Niet alleen door bewoners, maar ook door de watersportverenigingen, de Wantijbuurt en Stichting Het Wantij. Het is dus sowieso mogelijk dat als resultaat daarvan geen brug(gen) zullen komen en wij als bewoners geen compensatie krijgen. Als er namelijk geen bruggen komen, is het naar mijn mening erg lastig om planschade te claimen, omdat ik denk dat alle huizen in Plan Tij dan alleen maar hoger worden getaxeerd en er dus helemaal geen sprake is van planschade!! Mijn inzet is nu dan ook om een belangenvereniging “Geen bruggen in Plan Tij” op te richten, waar bewoners lid van kunnen worden als ze de bruggen niet willen, maar in ruil daarvoor wel een substantieel bedrag willen ontvangen, bijvoorbeeld 5.000 euro. Dit is een reëel bedrag op basis van de begroting die voor de bruggen is gemaakt door de projectontwikkelaar. Ik verwacht dat deze vereniging volgende week opgericht zal zijn. Hoeveel mensen dan dezelfde mening als wij hebben, zullen we dan ook zien. Ik doe dat met diverse ander mensen uit heel Plan Tij en we zullen de exacte plannen daaromtrent naar verwachting volgende week bekend maken.

  Wij wonen erg fijn in Plan Tij, lekker rustig en geen overlast in een fantastische omgeving. Kortom: je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt! Wij willen niet het risico lopen, dat dat door de komst van de bruggen anders wordt!

 23. Hendrik Jan en Marianne

  Wij blijven voorstander van de bruggen. Een enquete lijkt ons overbodig. Op het moment dat mensen hier wilde komen wonen wisten ze dat er twee bruggen bij het plan hoorden.Anders had je hier niet moeten gaan wonen. Wij denken dat de angst voor overlast vanuit het wantijpark makkelijk opgelost kan worden door de brug elke avond op het vast tijdstip omhoog te doen zodat er geen doorgang meer plaatsvindt vanuit het wantijpark . Ook de gemeente is de jongeren al uit het park aan het weren dus dat probleem zijn ze al aan het oplossen.Betreffende de bever daar hebben wij ook over nagedacht. Het feit is volgens ons dat de bever zo gesocialiseerd is dat hij geen last zal hebben van plezier vaartuigen aangezien die nu ook langs varen. Zelfs als wij zwemmen in de vlij zwemt de bever gewoon langs ons dus bang is hij allerminst.
  Anders was hij allang verkast. En de wachtplaats komt een behoorlijk stuk van de burcht vandaan.
  Verder zien wij geen negatieve punten betreffende de brug en dat de problemen zeker oplosbaar zijn.
  Gr. Hendrik -Jan en Marianne

 24. Ik ben erg benieuwd naar de mening van andere Plan Tij bewoners over de bruggen. Er blijven natuurlijk voor- en tegenstanders, maar ik ben benieuwd naar de huidige status daarvan. Een onafhankelijk onderzoek/enquete lijkt mij dan ook nuttig. Ik voorzie overigens met het huidige ontwerp van de Tijpoortbrug helaas forse problemen en ben ook bang voor een “2e Vlijbrug”, waardoor we jaren in een bouwput zullen wonen. Met name de wachtplaatsen lijken strijdig met het bestemmingsplan, zeker ook gezien de beverburcht aan de Vlij oever. En dat is nog maar 1 van de vele punten. Ik ben wel erg blij dat de brug an sich een eenvoudige voetgangersbrug is van 1,5 meter breed.

Reacties zijn uitgeschakeld.